PREGUNTES FREQÜENTS

 

Si tens alguna altra pregunta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres enviant un mail a info@colab.cat

Per què s'ha de crear una cooperativa d'habitatges en cessió d'ús?

Una cooperativa d’habitatges en cessió d’ús neix per a satisfer la necessitat d’accés a l’habitatge mitjançant la creació d’una entitat no capitalista que actua en benefici dels seus socis. S’allunya de la concepció de l’habitatge com a valor d’inversió i cerca un equilibri entre la qualitat i l’assequibilitat. Ostentar la propietat de l’immoble deixa de ser l’epicentre, per a obrir pas a una fórmula diferent de tinença que centra el seu interès en l’ús de l’habitatge, oferint una major estabilitat i flexibilitat en comparació amb la tradicional propietat o lloguer.

COM FUNCIONA UNA COOPERATIVA D'HABITATGES EN CESSIÓ D'ÚS?

La cooperativa d’habitatges en cessió d’ús presenta un sistema de decisió democràtic, els acords són adoptats per l’assemblea general formada per tots els socis i sòcies, i es materialitza en el principi d’una persona un vot.

Es pot abandonar un projecte d'una cooperativa d'habitatges en cessió d'ús en qualsevol moment?

L’adhesió a la cooperativa és lliure i la baixa és voluntària. Quan un soci/a es dóna de baixa, el seu lloc serà ocupat per un nou soci/a, podent recuperar la persona que es dóna de baixa l’aportació inicial, que se li reemborsarà actualitzada a l’IPC.

Perquè és més econòmic un habitatge de cooperativa en cessió d'ús?

Els socis i sòcies de la cooperativa es converteixen en auto-promotors. S’eliminen així els intermediaris especulatius i això representa un gran estalvi del cost total de la promoció.

Quin avantatge té un habitatge en cessió d'ús?

Aquest sistema representa un valor social i ambiental afegit. Primer: l’agrupació és voluntària i organitzada, això permet l’adaptació de l’immoble a les necessitats del grup, facilita la convivència i permet assumir una gestió més pròxima a les necessitats de les persones usuàries. Segon: tendeix a la dinamització i integració de les necessitats del seu entorn i existeix una especial preocupació per la gestió eficient dels recursos (habitatges de certificació energètica A, ús de materials locals o km zero, etc.).

Es pot dur a terme un projecte d'habitatges cooperatius en cessió d'ús únicament en sòl públic?

Els projectes d’habitatges cooperatius en cessió d’ús poden ser realitzats tant en sòl públic com privat.

Per a començar un projecte d'habitatge cooperatiu, he de tenir ja la cooperativa formada?

Generalment aquests projectes comencen per la voluntat de persones interessades en aquest model que es van agrupant en comunitats afins. La creació de la cooperativa és un pas que donen els grups en una fase una mica més avançada.

Quin cost té un projecte d'aquest tipus?

Per a definir la inversió d’un projecte s’ha de realitzar un pla de viabilitat on es considerin els costos de l’immoble (solar o edificació), de la construcció i de les despeses addicionals corresponents.

Una vegada vivint en el pis, què he de pagar?

Quan s’entra a viure s’abona la quota mensual pel dret d’ús de l’habitatge i dels espais comuns.

Quin és el cost de les quotes mensuals?

L’import de les quotes mensuals és el resultat de:

  • quota d’ús (IBI, assegurances, amortitzacions anuals)
  • despeses de manteniment (retorn del crèdit, fons de reserva)
  • quota financera (despeses del comptable de la cooperativa, subministraments, serveis)
S'aconsegueix finançament per a aquests projectes?

De moment és la Banca ètica qui ofereix finançament per a aquests. Dependrà del projecte social, de la conformació del grup i del pla econòmic-financer que es presenti a l’entitat creditícia.

En aquesta mena de projectes, tots els espais són compartits?

En aquests projectes es combinen els habitatges d’ús privat amb les zones comunes d’ús compartit. Cada comunitat decideix quin tipus d’espais desitja compartir.

Com puc iniciar un projecte d'habitatges cooperatius si només soc una persona?

Des de COL·LAB et donem suport a impulsar el teu projecte, realitzem una fase pre-habitatge on t’encausem en l’arrencada del procés i et vinculem a persones amb objectius similars perquè puguis formar la teva comunitat.

Què és un soci/a expectant?

En el moment en què tots els habitatges ja han estat adjudicats, es crea una llista d’espera de persones interessades a unir-se a la comunitat anomenats socis expectants. Quan un soci/a resident es dóna de baixa i el seu pis queda lliure, es recorre a aquesta llista de socis expectants per a cobrir la plaça vacant.

Què és un soci/a col·laborador/a?

Un soci/a col·laborador/a dóna suport a la consecució dels objectius de la cooperativa. Aquests socis poden aportar capital ajudant al finançament del projecte o poden participar en activitats de la cooperativa. Poden ser persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Qui pren les decisions del projecte?

Les decisions són sempre preses per les persones que formen la comunitat, els socis i sòcies de la cooperativa.

Quin paper té COL·LAB en tot el procés?

A COL·LAB fem costat a grups de persones en la definició i el disseny dels seus projectes d’habitatges cooperatius. Actuem com a intèrprets solucionant els aspectes tècnics, legals i econòmics de cada iniciativa. Aportem la nostra experiència avalada per més de 200 projectes construïts, guiant als grups fins a la materialització de les seves pròpies co-llars, personalitzades, dignes, assequibles i sostenibles.

Una vegada tingui el meu pis, el puc vendre?

La propietat de l’immoble és de la cooperativa, els socis i sòcies adquireixen el dret d’ús. En aquests projectes no hi ha divisió horitzontal, no és factible vendre els habitatges.

Quant temps triga un projecte a tirar endavant?

El procés és de llarg recorregut, no és factible definir-lo a priori. Podríem definir un període de 3 anys com a aproximació al tema.

Puc oferir un edifici o terreny propi per a un projecte?

Sí, des de COL·LAB oferim analitzar els immobles per a definir si són aptes per a la realització d’un projecte d’aquest tipus.