COLAB en muhimu

Muchas gracias muhimu!

 

muhimu & COLAB

1- Perquè vau decidir llançar una iniciativa cohousing?
Ho decidim perquè estem convençuts que el model cohousing és una bona alternativa per a accedir a un habitatge digne, participativo i a un preu just. També perquè ofereix la possibilitat de resoldre en gran manera el problema de l’exclusió social, la solitud i la falta d’estímuls que afronten els col·lectius vulnerables en les societats industrialitzades. Llançant aquesta iniciativa pretenem aconseguir el nostre repte que és aconseguir desenvolupar processos immobiliaris ètics en un sector altament especulatiu i plagat de males pràctiques. 

2- Quins altres projectes són el vostre model o inspiració?

El nostre treball està basat en la nostra pròpia experiència local i a l’estranger, sobretot en l’arquitectura social d’habitatge col·lectiu a Holanda. El nostre capital és el nostre coneixement, portem més de tres dècades en el món de l’arquitectura i, abans de res, honestedat i bona fe. Volem contribuir activament al canvi de valors de la societat i en particular en el sector immobiliari, recuperant la seu fi social i retornant el protagonisme als usuaris. Estem resolts a demostrar que la transparència, l’ètica i l’estètica són actius necessaris, possibles i viables. L’era col·laborativa suposa una necessària evolució de la nostra societat, és un signe inequívoc d’intel·ligència col·lectiva i pilar fonamental de la sostenibilitat. Aspirem a facilitar aquest procés amb humilitat i resolució.

3- A quin públic va dirigit el cohousing en general? I el vostre en concret?

El cohousing va dirigit a totes les persones que apostin per prendre les regnes del seu propi projecte residencial i decideixin convertir-se en auto-promotors al costat d’una comunitat intencionalment conformada.

COLAB brinda l’assessoria i els serveis necessaris per a tota mena de grups. Oferim el suport necessari per a transformar el complex procés de promoció immobiliària en una experiència estimulant i enriquidora. Sempre centrant-nos en els usuaris, defensant els seus interessos tècnics, financers i legals, per a una apropiada presa de decisions. Protegim i informem les comunitats en el complex sector de la construcció.

4- Quins avantatges té el cohousing? Quins inconvenients?

El cohousing ofereix molts avantatges, consisteix en un procés participatiu on un grup de persones esdevé auto-promotor dels seus habitatges fets a mesura, assequibles i sostenibles. Aquesta manera permet decidir on, amb qui i com viure. L’habitatge col·laboratiu es converteix així en un projecte intencional, on els qui el comparteixen són conscients d’això i consegüentment, responsables de les decisions finals i de la gestió. Els integrants es comprometen a viure en una comunitat que adopta decisions de forma democràtica. Un altre factor estimulant d’aquest sistema és l’econòmic: l’eliminació d’intermediaris sumat a l’optimització de serveis comuns constitueix un estalvi econòmic tant en la materialització de l’habitatge com en les despeses de manteniment.

Els inconvenients principalment són dos: la complexitat en la cerca del solar ideal i el factor humà, que en el procés de cohesió dels grups és una cosa impredictible. Ser flexible, tolerant i perseverant són qualitats sine qua non dels participants.

 

Barcelona, 27 maig 2019

You may also like