COLAB en la Pompeu Fabra

El passat 8 de maig hem estat convidats a donar una xerrada a la Universitat Pompeu Fabra.

Volem agrair l’oportunitat brindada per poder difondre la fórmula cohousing en el Postgrau de Gestió i Dinamització de Projectes d’Envelliment Actiu i Saludable (Activi & Healthy Ageing ProjectManagement) de la UPF Barcelona School of Management. L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer les millors eines per poder treballar per al benestar de les persones majors, tant des del sector públic com del privat. Es tracten estratègies, projectes, actuacions, serveis, etc, que incentivin el manteniment de la salut, de la integració i la participació dels personis majors, amb la finalitat de procurar un bon envelliment. En aquest curs s’aprèn a dissenyar, impulsar i implementar projectes que tinguin com a objectiu el benestar de les persones majors, aplicant el concepte de salut integral que promou el “envelliment actiu i saludable” (definit per l’OMS i que es basa en quatre pilars: salut, participació, seguretat i aprenentatge). El curs està reconegut com a bona pràctica pel Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Que el nostre granit de sorra sumeix a aquesta iniciativa!

You may also like